Waqtiga Cuntada lagu kariyo

Waqtiyada hoos ku qoran waxa ay ku tusinayaan inta ay qaadato karinta cuntooyin kala duwani.

Cuntada dabka ku daa ilaa inta ay karkarayso kadibna ku wareeji Wonderbagta.

Cuntada waad ku dayn kartaa in ka badan waqtiyadan hoos ku cayiman maadaama Wonderbag aanay gubin cuntada.

Nagala soo xiriir: contact@ha-wonderbag.com